Εταιρικό προφίλ

Εταιρικό προφίλ

Η ΤΕΧΝΑΒΑ ιδρύθηκε το 1968 με σκοπό να παρέχει εξοπλισμό πλοίων και τεχνική υποστήριξη στην ελληνική ναυτιλία. Σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην προμήθεια, εγκατάσταση και επισκευή εξοπλισμού σε πλοία παντός τύπου. Επίσης, η ΤΕΧΝΑΒΑ δραστηριοποιείται και στον βιομηχανικό τομέα παρέχοντας εξοπλισμό και υπηρεσίες σε σταθμούς παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, σε δήμους-κοινότητες και στη βιομηχανία πετρελαίου.
 
Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό (συνολικά 105 άτομα),  το οποίο απαρτίζεται από: ναυπηγούς μηχανικούς, χημικούς μηχανικούς, μηχανολόγους,  ηλεκτρολόγους και μηχανικούς. Κατά την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο παροχής υπηρεσιών και ναυτιλιακού εξοπλισμού, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν και παραμένει η ικανοποίηση των πελατών μας.

Προϊόντα

Η ΤΕΧΝΑΒΑ αντιπροσωπεύει αναγνωρισμένους  κατασκευαστές διαθέτοντας  ένα ευρύ φάσμα προϊόντων. Οι πελάτες επιλέγουν την εταιρεία μας λόγω των επιφανών εμπορικών ονομάτων,  των  αξιόπιστων  προϊόντων , των ανταγωνιστικών τιμών καθώς και της τεχνικής μας υποστήριξης  μέσω του παγκοσμίου δικτύου εξυπηρέτησης.

Νεότευκτα Πλοία και Μετασκευές Πλοίων

Επενδύουμε στην συνεχή μας εξέλιξη τόσο από τεχνικής όσο και από εμπορικής απόψεως, προσφέροντας έτσι την βέλτιστη επιλογή εξοπλισμού για εκατοντάδες ναυπηγήσεις και επισκευές στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο.

Ολοκληρωμένες λύσεις

Η ΤΕΧΝΑΒΑ αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών ανακατασκευής και μετασκευής με συμβόλαια παροχής ολοκληρωμένων έργων στη ναυτιλία και βιομηχανία. Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, η εγκατάσταση και η θέση του σε λειτουργία υλοποιούνται με ανάληψη εξ ολοκλήρου σχετικών έργων με γνώμονα το κόστος και το σύντομο χρόνο υλοποίησης. 

Βιομηχανικές εφαρμογές

Το Τμήμα Βιομηχανικών Έργων της ΤΕΧΝΑΒΑ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για:
• τη διαχείριση υγρών αποβλήτων, όπως στραγγιδίων σε χώρους  υγειονομικής ταφής απορριμάτων (ΧΥΤΑ), καταλοίπων ορυκτών ελαίων και ιλύων πετρελαιοειδών
• αφαλατώσεις
• ανακατασκευή καυστήρων και λεβήτων φυσικού αερίου και πετρελαίου
• θέση σε λειτουργία νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 
Στους πελάτες μας συμπεριλαμβάνονται τα διυλιστήρια, οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευαστικές εταιρείες,η βαριά  βιομηχανία και  οι δήμοι-κοινότητες.

Εκπαιδευτικό Κέντρο

Η ΤΕΧΝΑΒΑ εξασφαλίζει στους Έλληνες πελάτες την προστιθέμενη αξία της ολοκληρωμένης τους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Διαθέτουμε ένα υπερσύγχρονο κέντρο εκπαίδευσης τάξης μεγέθους των 600 τμ στο σταθμό υπηρεσιών μας στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού. Παρέχοντας  τεχνικά σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα εξασφαλίζουμε  οι πελάτες μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα προϊόντα που αντιπροσωπεύουμε . Οι συμμετέχοντες πέραν από τη θεωρητική τους εκπαίδευση , μπορούν να δοκιμασθούν σε  πραγματικές συνθήκες μέσω του εξοπλισμού προσομοίωσης που τους παρέχεται. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια εκτελούνται σε σχέση με λέβητες, συστήματα εκκένωσης , σωσίβιες λέμβους, βυθόμετρα, κατεργασίες λυμάτων, κρυογενικές μονάδες και άλλα σχετικά προϊόντα με κύριο στόχο τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας και την ομαλή λειτουργία του εν λόγω ναυτιλιακού εξοπλισμού.

Τεχνική υποστήριξη (Αfter Sales Support)

H ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία ούτως ώστε να υποστηρίξει τον προς πώληση εξοπλισμό της. Το προσωπικό μας υποβάλλεται σε συνεχή εκπαίδευση από τους κατασκευαστές με αποτέλεσμα να διαθέτουμε μία καταρτισμένη τεχνική ομάδα με εμπειρία στο μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό καθώς και στους αυτοματισμούς.
Επιπλέον στο κέντρο εκπαιδεύσεώς μας μπορούμε να σας παρέχουμε τεχνικά σεμινάρια στην ελληνική γλώσσα. Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο να σας υποστηρίξει στην επίλυση των προβληματων σας ολόκληρο το 24ωρο.

Προμηθευτές Aνταλλακτικών

Το τμήμα της  ΤΕΧΝΑΒΑ στον τομέα των ανταλλακτικών πραγματοποιεί ετησίως χιλιάδες παραγγελίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Το έμπειρο προσωπικό μας, με ακέραιη γνώση του εξοπλισμού και της αγοράς, σας εξυπηρετεί με αφοσίωση και  δέσμευση να σας παρέχει οποιοδήποτε ανταλλακτικό. Κατανοούμε πάντοτε την κρισιμότητα της εκάστοτε κατάστασης και προσπαθούμε να διασφαλίζουμε την ικανοποίηση των πελατών.

Επισκευές και Δεξαμενισμοί πλοίων

Η ΤΕΧΝΑΒΑ συνεργάζεται με αρκετά αξιόλογα ναυπηγεία στην Άπω Ανατολή και ιδίως στην Κίνα παρέχοντας ανταγωνιστικές τιμές σε συνδυασμό με σωστή ποιότητα και αξιόπιστες υπηρεσίες που αφορούν κάθε τύπο πλοίου που χρειάζεται να υποβληθεί σε επισκευές.

Εγκαταστάσεις Συνεργείων Τεχνάβα

Η ΤΕΧΝΑΒΑ διαθέτει δύο υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Η πρώτη, καλύπτοντας μία έκταση 2800 τμ, βρίσκεται στο βιομηχανικό πάρκο Σχιστού και διαθέτει ένα πολυσυνεργείο με υπερσύγχρονους σταθμούς επιθεώρησης. Η δεύτερη, καλύπτοντας μία έκταση 600τμ, λειτουργεί ως ένας πλήρως εξοπλισμένος σταθμός εξυπηρέτησης και βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Όλες οι εγκαταστάσεις μας είναι προηγμένης τεχνολογίας και διαθέτουν αίθουσες έκθεσης εμπορευμάτων, αποθήκης ανταλλακτικών καθώς και κέντρο εκπαιδεύσεως.

Συνεργείο Eπισκευών & Επιθεωρήσεων Σωστικών Μέσων

Οι 31 τεχνικοί και μηχανικοί που διαθέτουμε απαρτίζουν μία πολύ ισχυρή ομάδα στον τομέα των επισκευών εκτελώντας με υπευθυνότητα ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών όπως επιθεωρήσεις και επισκευές είτε επί του πλοίου είτε επί του συνεργείου, καθώς επίσης την εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του εκάστοτε μηχανολογικού εξοπλισμού.  Η Τεχνάβα διαθέτει επίσης υπηρεσίες επιθεώρησης μέσων εκκένωσης πλοίων, σωσίβιες λέμβους, μονάδες αντίστροφης όσμωσης, μονάδες επεξεργασία λυμάτων, συστήματα κενού, υδατοστεγείς πόρτες και υδραυλικό εξοπλισμό, εποξικές ρητίνες έδρασης, καθοδική προστασία, βυθόμετρα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
 
Το προσωπικό μας είναι διαθέσιμο 7 ημέρες την εβδομάδα για όλο το 24ωρο.
GR